HAZAL TEKMAN

İngilizce hazırlık eğitimi de dahil olmak üzere 5 senelik lise öğrenimini Adapazarı Enka Koleji’nde tamamladı. Lise dönemi boyunca TOG, KAÇUV gibi vakıflarda gönüllülük, proje yönetimi, ekip çalışması ve iletişim konularında eğitim alarak bu tecrübelerini bulunduğu uluslararası projeler ve kulüplerde başarıyla hayata geçirdi. Bu kişisel yetkinliklerin dışında, bilime-teknolojiye olan ilgisini de hocaların yanında asistanlık yaparak ve çeşitli bilim-teknoloji etkinliklerinde aktif bir şekilde rol alarak pekiştirdi. Lisede dahil olduğu birçok gönüllü etkinlikten onur ve başarı ödülleri aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Üniversitenin ilk senesinde lisede kazandığı yetkinlikleri, üniversite dönemi boyunca içerisinde bulunduğu; insanlık yararına gelişen teknoloji üretmeyi hedefleyen, dünyanın en büyük teknik profesyonel kuruluşu olan IEEE de daha da geliştirme fırsatı buldu. Daima deneyimlerinden ve bilgilerinden etrafındakilerin de faydalanmasını isteyen Hazal, IEEE’nin içinde yer alan projelerde gönüllü eğitimler verdi ve birçoğunun düzenlenmesini sağladı.

Mayıs 2018’de Hello Tomorrow Türkiye ile tanıştı. Liseden beri bu tarz oluşumlara ve ortamlara alışkın olan Hazal kısa sürede Hello Tomorrow Türkiye’de de aktif rol almaya ve hem kendisi için hem de etrafındakiler için fayda sağlamaya başladı. İlk olarak Hello Tomorrow Türkiye’ye “Startup Community Specialist” olarak başlayan Hazal, Şubat 2019’dan beri Genel Koordinatör, Ağustos 2021’den beri de COO olarak devam etmektedir.

 

She completed her high school education at Adapazarı Enka College, including English preparatory education. During her high school years, she was involved in volunteering, project management, team work and communication in foundations such as TOG, KAÇUV, and applied these experiences successfully in international projects and clubs. In addition to these personal competencies, she strengthened her interest in science-technology, taking on an active role in various science-technology activities and assisting to her teachers. She has received many honors and awards from many volunteering events in high school.

She studied Molecular Biology and Genetics at Istanbul Kultur University. In the first year of the university, the competencies she gained in high school were found during the university period; IEEE, the world’s largest technical professional organization that aims to produce developing technology for the benefit of humanity, also had the opportunity to develop further. Hazal always wanted to benefit from the experiences and knowledge of the people and gave volunteer trainings in the projects of IEEE and organized many of them.

In May 2018, she met with the Hello Tomorrow Türkiye. Hazal since high school who are accustomed to this kind of environment and development began to take an active role and provide benefits for the people around her, both for herself in a short time in Türkiye Hello Tomorrow. Hazal started her career in Hello Tomorrow Türkiye as a Startup Community Specialist and has been working as General Coordinator since February 2019 and has been working as COO since August 2021.