REYHAN ŞENOCAK

2001 yılında İstanbul’da doğan Reyhan, teknoloji ve girişimciliğe ilgi duyan, öğrenmeye açık bir gençtir. Lise öğrenimini Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İstatistik Bölümü’nde okumaktadır.

Reyhan, lise yıllarında katıldığı programlarla girişimcilik kavramıyla tanıştı. Bu programlara katılırken, yaratıcı ve eleştirel düşünme, ekip çalışmasına dahil olma kapasitesi, krizlere çözüm bulabilme, herkesin ortak yararına olacak çatışma çözümlerine ulaşabilme gibi oldukça önemli sosyal beceriler kazandı. O günden itibaren ekosistemi yakından takip etmeye başladı ve bu alana olan ilgisinin farkına vardı. Daha sonra teknolojiye ve veri analizine olan ilgisinin etkisiyle Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans eğitimine başladı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü’nde aktif rol aldı.

Üniversiteye girişinin ve kulüp faaliyetlerine aktif katılımının ardından Hello Tomorrow Türkiye ile tanışan Reyhan, Aralık 2020’de ekibe katıldı.

 

Born in Istanbul in 2001, Reyhan is a young person who is interested in technology and entrepreneurship and is open to learning. She is currently studying Statistics at Yıldız Technical University after her high school education at Besiktas Sakıp Sabancı Anatolian High School.

Reyhan became acquainted with the concept of entrepreneurship through the programs she attended during her high school years. While she was attending these programs, she gained quite important soft skills, such as creative and critical thinking, the capacity of being engaged in teamwork, the capability to find solutions for crises, and achieve conflict resolutions that are helpful for the common good of all. From that day on, she started to follow the ecosystem closely and became aware of her interest in this field. Then, with the effect of her interest in technology and data analysis, she started her undergraduate education at Yıldız Technical University, Department of Statistics, and took an active role in Yıldız Technical University Entrepreneurship Club.

Reyhan met with Hello Tomorrow Turkey after her entrance to university and her active participation in club activities, and she joined the team in December 2020.